Da Vinci en een Elektronisch patiënten dossier.

Een prostatectomie is een goede manier om een prostaatcarcinoom te behandelen. Een nadeel is dat de operatie niet zonder risico is, vanwege het feit dat snel delen meeverwijderd worden, waardoor extra beschadiging veroorzaakt wordt. Om deze extra beschadiging te verminderen of te voorkomen, kan de behandelaar gebruik maken van de operatierobot met de naam da Vinci. Inzet van deze robot heeft uitgewezen dat extra beschadiging vermeden kan worden, doordat de robot een beter beeld heeft van de prostaat en omgeving en niet het trillen van een hand heeft dat wel optreedt bij de handelingen van de chirurg. De beperkingen door de fysieke begrenzing van de mens worden verminderd door de inzet van da Vinci.

Waarom zouden we vergelijkbare assistentie niet op het cognitieve vlak inzetten? De cognitieve grens van een behandelaar is evident, de beschikbare kennis in het medische domein is zo enorm, dat een behandelaar niet alles kan weten. Het smart EPD wijst een behandelaar op het beschikbaar zijn van aanvullende kennis, kennis die vergelijkbaar met da Vinci  de behandelaar helpt om beter te  presteren.

Op deze website wordt beschreven hoe bestaande EPD’s slimmer gemaakt kunnen worden, hoe een slim EPD functioneert en wat de voordelen zijn.  Er is een mock up gemaakt, waarmee gepoogd wordt een demonstratie te geven van een slim EPD.