Efficiency

Een belangrijk probleem in de zorg is dat een behandelaar niet altijd in staat is om de  keuze te maken voor het juiste behandeltraject. Een bekend fenomeen is dat patiënten van de ene naar de andere behandelaar gaan, voordat ze uiteindelijk de juiste behandeling krijgen.
Een SmartEPD kan de behandelaar helpen om direct de juiste route te kiezen, One Time Right.