Het SmartEPD is een gewoon EPD, alleen ‘kijkt’ het EPD met de behandelaar mee terwijl deze gegevens invoert. Het SmartEPD herkent teksten en patronen en attendeert de behandelaar direct op het beschikbaar zijn van kennis. Het is dus al het ware een super-collega die over de schouder meekijkt en de behandelaar waarschuwt dat er relevante informatie beschikbaar is, die geraadpleegd kan worden.
Deze signalering is afgestemd op de behandelaar zodat geen onnodige signalering optreedt. De behandelaar bepaalt zelf of zij/hij gebruik wil maken van de aanvullende kennis.

De extra kennis wordt toegevoegd aan een normaal EPD. Het is dus niet nodig om een ander EPD aan te schaffen. Door middel van plug-in’s worden kenniselementen in het normale EPD ‘gehangen’. Organisaties bepalen zelf welke plug-in’s nodig zijn en of deze worden aangeschaft.
De elementen worden separaat gemaakt en onderhouden, ze zijn dus niet afhankelijk van een leverancier van een EPD. De elementen blijven up to date omdat geleerd wordt van het gebruik en omdat nieuwe patronen en inzichten direct worden toegevoegd.

In de mock up op deze website is duidelijk een onderscheid gemaakt tussen het ‘gewone’ EPD en het kennis-supplement. Het ‘gewone’ EPD is zeer summier weergegeven en bestaat uit formulieren voor het vastleggen van de persoonsgegevens, de anamnesegegevens, onderzoeksgegevens en diagnose. Het kennis-supplement bestaat uit drie plug-in’s die de volgende functie hebben:

  • Beslissingsondersteuning op basis van de analyse van big data;
  • Tonen van casuïstiek die sterke overeenkomst vertoont met de onderhanden casus. Inclusief het beloop van die ‘oude casus’;
  • Tonen van verwijzingen naar relevante onderzoeken, artikelen en andere literatuur.

De patiënt en het SmartEPD

Op twee manieren dient het SmartEPD ook de patiënt:

  • De patiënt kan gebruik maken van de kenniselementen die beschikbaar komen voor de behandelaar;
  • De patiënt kan het SmartEPD gebruiken voor het uitvoeren van zelfmanagement. Het SmartEPD informeert en signaleert en helpt zo de patiënt.  Een belangrijk neveneffect van het gebruik door de patiënt is, dat de behandelaar feed back krijgt.                                      In het kader van deze zelfmanagementfunctie is een interessante mogelijkheid om de Applewatch te koppelen aan het SmartEPD.